De Eigenaar informeert u over zijn Privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die kunnen worden verzameld tijdens het browsen door de Website: https://gumsup.com

In die zin garandeert de houder de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weerspiegeld in de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD GDD). Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid evenals de voorwaarden opgenomen in de  Wettelijke Kennisgeving .

Verantwoordelijke identiteit

Beginselen toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens past de houder de volgende principes toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (AVG):

Verkrijgen van persoonlijke gegevens

Om door de website te bladeren, hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken.

plicht

De houder deelt u mee dat u op uw persoonlijke gegevens het recht hebt om:

U kunt geen gebruik maken van het recht op gegevensportabiliteit.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de belanghebbende, die dit rechtstreeks bij de Eigenaar aanvraagt, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die zijn gegevens op elk moment heeft verstrekt, contact kan opnemen met de Eigenaar en informatie kan opvragen over de gegevens die hij heeft opgeslagen en hoe deze zijn verkregen, de rectificatie ervan vragen, zich verzetten tegen de behandeling, het gebruik ervan beperken of de verwijdering van deze gegevens in de bestanden van de houder vragen.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek samen met een fotokopie van het nationale identiteitsdocument of een gelijkwaardig document naar het e-mailadres sturen: contact@gumsup.com

De uitoefening van deze rechten omvat geen gegevens die de Houder verplicht is te bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U hebt het recht op effectieve rechterlijke bescherming en om een ​​claim in te dienen bij de controle-instantie, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de Website om een ​​e-mail naar de Eigenaar te sturen, zich abonneert op zijn nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door — GUMS UP, SL — alleen zoals beschreven op pagina's:

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de houder verschillen volgens het systeem voor het vastleggen van informatie:

Er zijn andere doeleinden waarvoor de houder persoonsgegevens verwerkt:

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt de beste praktijken van de branche om verlies, misbruik, onjuiste toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging daarvan te voorkomen.

Uw gegevens kunnen worden opgenomen in een mailinglijstbestand, waarvan de Eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en de behandeling ervan. De veiligheid van uw gegevens is gewaarborgd, aangezien de Houder alle nodige veiligheidsmaatregelen neemt en garandeert dat de persoonsgegevens enkel voor de aangegeven doeleinden zullen worden gebruikt.

De Eigenaar informeert de Gebruiker dat zijn persoonsgegevens niet zullen worden overgedragen aan derde organisaties, behalve dat genoemde overdracht van gegevens valt onder een wettelijke verplichting of wanneer het verlenen van een dienst de noodzaak van een contractuele relatie met een verantwoordelijke persoon impliceert van behandeling. In het laatste geval vindt de overdracht van gegevens aan de derde partij alleen plaats wanneer de Eigenaar de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker heeft.

In sommige gevallen kan echter samenwerking met andere professionals worden uitgevoerd, in die gevallen moet de gebruiker informeren over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Het zal altijd gebeuren met de strengste veiligheidsnormen.

Inhoud van andere websites

De pagina's van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, een extra trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

Cookiebeleid

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken. Dit is informatie die is opgeslagen in uw webbrowser.

Legitimatie voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is:

Persoonlijke gegevenscategorieën

De categorieën persoonsgegevens die door de houder worden verwerkt, zijn:

Bewaring van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die aan de houder worden verstrekt, worden bewaard totdat hij om verwijdering verzoekt.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

  • Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
    Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de houder te helpen het gebruik van de gebruikers van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt direct door Google verzonden en gearchiveerd op servers in de Verenigde Staten.
    Meer informatie op: https://analytics.google.com

Op de pagina Privacybeleid van Google kunt u zien hoe Google omgaat met privacy met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=es

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn partners worden gebruikt en alle informatie over hun gebruik van advertentiecookies op:

Surfen op het web

Tijdens het browsen op de Website kunnen niet-identificerende gegevens worden verzameld, waaronder het IP-adres, geolocatie, een overzicht van hoe de diensten en sites worden gebruikt, browsegewoonten en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende analyseservices van derden:

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, navigatiepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens gemaakt door de webpagina's die toegankelijk zijn via de verschillende links die de Website bevat.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonlijke gegevens

U stemt ermee in dat de aan de houder verstrekte informatie correct, volledig, nauwkeurig en actueel is en dat deze naar behoren wordt bijgewerkt.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die naar de website worden verzonden, en ontslaat de eigenaar van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Acceptatie en toestemming

Als gebruiker van de website verklaart u op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, aanvaardt u en stemt u in met de behandeling ervan door de eigenaar op de manier en voor de doeleinden die worden aangegeven in dit privacybeleid.

Om contact op te nemen met de houder, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website, moet u dit privacybeleid accepteren.

Wijzigingen in het privacybeleid

De houder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële ontwikkelingen, evenals aan industriële praktijken.

Dit beleid is van kracht totdat het wordt aangepast door anderen, naar behoren gepubliceerd.

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor een correcte werking en voor analytische doeleinden. Het bevat links naar websites van derden met een privacybeleid van derden die u wel of niet kunt accepteren wanneer u deze bezoekt. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden. Configureren en meer informatie
Privacy